Để sử dụng Email server trên điện thoại smartphone chạy hệ điều hành Android, các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Mở ứng dụng điện thoại sau đó chọn app Gmail sau đó chọn “Thêm một tài khoản khác”:

Nhấn Tiếp theo:

Chọn Khác, sau đó chọn tài khoản cá nhân muốn thiết lập (POP3 hoặc IMAP), ở đây chúng ta nên chọn IMAP:

Nhập mật khẩu Email server tương ứng và nhấn Tiếp theo:

Trên màn hình điện thoại sẽ xuất hiện hộp thoại “Cài đặt máy chủ thư đến“, nhập user và mật khẩu tương ứng của email, phần ô máy chủ vui lòng nhập sv3.tmail.vn:

Nhấn Tiếp theo, và sẽ xuất hiện hộp thoại “Cài đặt máy chủ thư đi”, nhập nội dung tương tự với hộp thoại thoại “Cài đặt máy chủ thư đến”, máy chủ vẫn là sv3.tmail.vn và nhấn Tiếp theo liên tục để điện thoại cài đặt xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0908643184