Change yourself with us, We can support your career

OUR VISION

Công ty AMI Digital rất chú trọng trong việc tạo môi trường làm việc
với các phương tiện kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu của công việc.
Không chỉ muốn tuyển dụng các bạn đã có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cũng tích cực tuyển dụng
các bạn chưa có kinh nghiệm nhưng ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc.

Các bạn có muốn cùng chúng tôi hướng đến mục tiêu đứng đầu trong ngành công nghiệp sáng tạo,
cũng như xây dựng tương lai rực rỡ cho chính bản thân bạn không?

Apply now
ami 6 staff
Change yourself with us, We can support your career

Duy Le , HR Staff

WHO WE SEEK

Người luôn có những thắc mắc “Tại sao?”

Luôn có suy nghĩ “Tại sao?” và từ
đó có thể hành động một cách có
mục đích cụ thể.

Có sở thích tìm tòi và khả năng nghiên cứu vấn đề

Là người có thể kiên nhẫn thử nhiều phương pháp khác nhau cho tới khi giải quyết được vấn đề

Tử tế với mọi người xung quanh

Người vui vẻ, biết suy nghĩ cho người khác và ngay thẳng                        

MESSAGE FROM ALIVE STAFF

ami 6 staff
Duy Lê HR Staff
ami 6 (38)
Huy Phùng Marketing Staff
ami 6 (36)
Định Đỗ IT Developer
ami 6 (41)
Điều đặc biệt nhất tại AMI là các bạn mới sẽ được training rất kỹ và môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Huy Phùng Marketer